پیش از این در مطلبی با عنوان «تلویزیون LCD را کجای خانه بگذاریم؟» به طور کامل به نحوه قرارگیری این نوع از تلویزیون ها پرداخته شده است. بر اساس این مطلب مهم ترین نکته در جا نمایی تلویزیون در فضا، توجه به این نکته است که در پشت تلویزیون نباید هیچ منبع نور طبیعی یا مصنوعی وجود داشته باشد. اگر تلویزیون دقیقا در جلوی پنجره اتاق تان قرار بگیرد در طول روز برای تان مشکل ساز خواهد بود و متوجه این مساله خواهید شد که نوری که از پشت پنجره می تابد باعث آزردگی چشمان شما خواهد شد. پس حتما به این نکته توجه کنید. اگر مجبور به انجام این کار هستید می توانید از پرده هایی با پارچه های ضخیم استفاده کنید.

علاوه بر این، نویسنده این مطلب توصیه می کند که سعی کنید تلویزیون را در راستای محور اصلی و کشیدگی اتاق قرار دهید. به این شکل شما می توانید چیدمان بهتری برای مبلمان اتاق پذیرایی خود داشته باشید.و همچنین تاثیر گذاری بیشتری را در اتاق پذیرایی و تلویزیون خود مشاهده کنید. اگر از تلویزیون در اتاق نشیمن یا پذیرایی استفاده می کنید برای آن مبلمانی جدا از مبلمان اصلی فضا در نظر بگیرد. و فضای دیدن تلویزیون را به وسیله مبلمان  آن از قسمت دیگر جدا کنید.